kūlvertomis

kūlvertomis
kūlvertomis adv., kūlvertom Lzd žr. kūliavirsčia: Matau, vanagas kūlvertomis krinta paskum balandį galva žemyn P.Cvir. Mes kūlvertomis atsiduriam ant krosnies – paties maloniausio kampelio pasaulyje J.Balt. Šuo kūlvertomis smuko į pavartę . Nuo kalno kūlvertom nuriedėjo Ds. Baltakudlis kaukdamas pašoka ir kūlvertom neria į linus . | prk.: Kitaip tarus, žemei reikia apsiversti kūlvertomis 365 kartus par metus Blv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepestomis — adv. kūlvertomis: Jiedu kepestomis ritosi ant minkštų kailių rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • strikinas — strìkinas, à adj. (3b) Š 1. NdŽ, DŽ1, LMD(Tvr), Ck, Dkšt, Klt, Sdk, Sv strimagalviais, kūlvertomis bėgantis, tekinas: Strìkinas lėkiau an šieną – vis tiek lietus užbėgo Vdš. Kap užnešiu pančiu per nugarą, tai bėgsi strìkinas Slk. Bėgu namo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvirsti — įvir̃sti intr. 1. N, K, Š, Rtr, KŽ, DŽ1, Antz, Kp, Kvr, Lb, LKT363(Rdš), Pv, Lnk, Žr, Kl, Vkš virstant patekti į vidų, įgriūti, įkristi (ppr. netyčia): Duobė buvo, ir įvirtau LKT120(Pgr). Mama paslydo ir įvirto į upelę ir nuskendo Ktč. Vaikas tas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”